Ύδρα: Χρηματοδότηση ύψους 1.227. 600 Ευρώ από Ευρωπαϊκά Κονδύλια για Έργα Ύδρευσης

Ύδρα

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης, ένα σημαντικό βήμα για την οριστική επίλυση των προβλημάτων ύδρευσης του Δήμου Ύδρας, αποτελεί η έγκριση της πρότασης που κατέθεσε η δημοτική αρχή με τίτλο “Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού για την ασφαλή επίβλεψη και λειτουργία του συστήματος υδροδότησης της νήσου Ύδρας”, συνολικού προϋπολογισμού €1.227.600,00!
Το έργο περιλαμβάνει την Προμήθεια & Εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση όλων των κρισίμων παραμέτρων (ποιοτικά χαρακτηριστικά, παροχή, πίεση, στάθμη, λειτουργία αντλιών και άλλες κρίσιμες παραμέτρους) στα βασικά στοιχεία του Δικτύου (δεξαμενές, αφαλάτωση, γεωτρήσεις και κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου). Τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα στο κεντρικό σύστημα που θα εγκατασταθεί στους χώρους του Δήμου, επιτρέποντας τον άμεσο εντοπισμό προβλημάτων είτε ποσοτικών είτε και ποιοτικών
Το έργο, επίσης, περιλαμβάνει την Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων υδρομέτρων με σύστημα Τηλεμέτρησης για όλες τις παροχές του νησιού! Με το σύστημα Τηλεμέτρησης θα είναι εφικτή η γρήγορη συλλογή των στοιχείων των καταναλώσεων και η έγκαιρη έκδοση και αποστολή των λογαριασμών ώστε να μην σωρεύονται λογαριασμοί και αυξάνουν τα κόστη για τους δημότες.
Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς Πόρους στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής και η διαδικασία δημοπράτησης του αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2017.

Βρίσκονται: ΥΔΡΑ

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.