Οι δήμοι της Ύδρας και του Αγκιστρίου ανάμεσα στους δικαιούχους της χρηματοδότησης του ΥΠ.ΕΣ.

agkistri_02

Συνολικό ποσό ύψους 20.000.000,00 € θα κατανεμηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.  δικαιούχοι της κατανομής είναι:

1) οι Δήμοι νησιών με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία πραγματικού πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής,

2) οι Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στο άρθρο 1 του ν.3852/2010 «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» καθώς και οι Δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 50% των δημοτικών ή κοινοτικών τους ενοτήτων να χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Από την Αττική, δικαιούχοι της κατανομής είναι μόνο δύο νησιωτικοί δήμοι. Ο Δήμος Ύδρας θα λάβει 187.700,00 ευρώ, ενώ ο Δήμος Αγκιστρίου θα λάβει το ποσό των 179.900,00 ευρώ.

Βρίσκονται: ΑΓΚΙΣΤΡΙΥΔΡΑ

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.