Ο “Γερμανός” επιθυμεί να καλύψει θέση «Προϊστάμενου» για το κατάστημα των Σπετσών

spetses

Την θέση του «Προϊστάμενου» για το κατάστημα των Σπετσών, επιθυμεί να καλύψει ο Γερμανός. Η εταιρεία που βρίσκεται στην κορυφή της αγοράς τεχνολογίας, με περισσότερα από 300 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, αναζητεί τον κατάλληλο άνθρωπο, που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του καταστήματος των Σπετσών, με ικανότητα στην διοίκηση ομάδας, ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων.

Προφίλ Θέσης

 • Διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του καταστήματος
 • Καθοδηγεί και εκπαιδεύει την ομάδα με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί βάσει των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας
 • Προχωράει σε επίλυση προβλημάτων σχετικά με την καθημερινή λειτουργία του καταστήματος, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές λειτουργίες της εταιρείας και με τον αντίστοιχο Επιθεωρητή Πωλήσεων του καταστήματος
 • Επιβλέπει και συνεισφέρει στην επιτυχή προώθηση των προϊόντων-υπηρεσιών

Προφίλ Υποψηφίου

 • Τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
 • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 3 (τρία) χρόνια σε προώθηση τηλεπικοινωνιακών προϊόντων ή / και προϊόντων Τεχνολογίας
 • Εμπειρία σε διοίκηση ομάδας ή/και έργου
 • Καλές γνώσεις εφαρμογών MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικών (επιπέδου τουλάχιστον Β2) με αντίστοιχη πιστοποίηση

Αναζητούμε ανθρώπους με:

 • Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη
 • Εστίαση στην επίτευξη των στόχων (ποιοτικών & ποσοτικών)
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων
 • Ικανότητα διοίκησης ομάδας
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Πάθος για την τεχνολογία

 

Ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών με θέμα:

«Προϊστάμενος Καταστήματος Γερμανός: Σπέτσες»

στο ghr@germanos.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31/01/2018

Βρίσκονται: ΕνημέρωσηΣΠΕΤΣΕΣ

Tags:

About the Author:

RSSComments (0)

Trackback URL

Comments are closed.