Νεκτάριος Γιώτης > 6949 183 818 [ Εμπορικό ]
Κατερίνα Λεούση > 22 970 22273 [ Υπεύθυνη Επικοινωνίας ]

saronicmagazine@gmail.com